• biete an auf Rubinum:


  Lederstiefel+9 10schwert 15zweihand 15dolch 6kralle (7bonis)

  23erSchuhe+9 1500tp 15schwert 10zweihand 15dolch

  Lederstiefel+9 1000tp 10krit 8ohnmacht


  Ebis+9 15schwert 15dolch 10pfeil 20speed (7bonis)

  Ebis+9 15schwert 15kralle 10dolch

  Ebis+9 10hm 20untote (7bonis)


  Wghk+9 2k 5bonis


  WGA+9 10tp abs 5bonis


  HTA+6 2000tp 10tpabs


  26erSchamiRüssi+9 5bonis 4er (Sk+9 projektion)


  Leg. Matt Rubin+4 AW DSS DSSW.


  REK+9 39dss (mob4 todi4)

  REK+9 41dss (mob4 todi4)


  Großschwert+9 10hm 8dex 3db

  Zaubererschwert+6 10hm 5db



  pn ingame: Lv55