Zodiakschwert+7 38 dss Gifti +9 42 dss

 • Hallo zusammen,


  biete folgende Items zum Verkauf an:


  - Zodiakschwert+7 38 dss 2 Int 2 Teufel 3 Verlangsamung 4er pvm

  - Gifti +9 42 dss 2db 2 Tiere 2 UT 4er pvm

  - Smaragdis +8 10 Orks 10 Teufel 10 Zweihand 20 UT 6 Einhand

  - BSP+5 1,5 K TP 10 Wind 5 TPA 6 Reflekt 10 Zweihand 4er pvm


  Bitte Gebote per Konversation.


  Vielen Dank.:thumbsup: